شرکت گلزار گشت پاسه فعاليت خود را با دريافت مجوز از سازمان هواپيمايي کشور، در شيراز آغاز کرد. اين شرکت از بدو تاسيس عضو انجمن صنفي دفاترخدمات مسافرت هوايي و جهانگردي استان فارس ميباشد. اين شرکت طرف قرارداد کليه ايرلاين هاي داخلي و خارجي ميباشد و اين سايت جهت ارائه پرواز چارتري و سيستمي به مسافران و آژانسهاي همکار ميباشد.